Om teatern

Pedersöre teater fick sin början 1999 när Tom Wilhelms och Ingmar Anderssén tog initiativet till en sommarteater i Pedersöre. De ville uppväcka den teatertradition som funnits i bygden under 1900-talet, då ungdomsföreningar och hembygdsföreningar uppförde otaliga teaterpjäser. Blickarna riktades mot Purmo där lokala krafter ställde upp för att förverkliga initiativet, praktiska problem löstes efterhand. En bearbetad nyversion av ”Jeppe på berget” uppfördes sommaren 1999 som den första pjäsen.

Eftersom projektet under sommaren 1999 utföll väl fick de engagerade blodad tand och gick in för att verksamheten skulle få en fortsättning. Föreningen ”Pedersöre Teaterförening r.f.” grundades i början av år 2000. Föreningen har härefter stått som huvudman för de uppsättningar som getts.

Teatern har varje sommar uppfört en ny pjäs med något varierande inriktning, samt 2017 även en höstpjäs. Av de 21 produktionerna under åren 1999-2018 är flerartalet bearbetningar av befintliga pjäser, medan sju är nyskrivna för teatern. Flest bearbetningar har gjorts av Astrid Lindgrens verk.

Föreningen bedriver sin verksamhet på talkobas där största delen av medarbetarna inte erhåller lön. Glädjen över att medverka på scen och att upprätthålla teaterverksamheten sporrar de flesta. Vissa funktioner, som servering och parkering, har under alla år skötts på entreprenad av andra föreningar. Under de första 20 åren har ungefär 140 skådespelare medverkat på scen. Teaterföreningen noterar med stolthet att flera av dessa därefter blivit yrkesskådespelare.

Föreningen har, bortsett från hösten 2017, framfört sina pjäser på den Ålidens hembygdsgård i Purmo, ägd av Purmo hembygdssällskap. Den första spelplatsen fanns på gårdstunet mellan Anders Pass bostad och mangårdsbyggnaden. Där uppfördes 1999 en läktare i trä. Denna utbyttes 2005 till en större läktare i metall med plats för 220 personer.

Hösten 2012 iordningställde föreningen en ny spelplats längre norrut på Åliden, invid Purmo å. Den nya platsen ger ett avsevärt större utrymme för verksamheten. Den befintliga läktaren flyttades och förstorades för att numera ha rum för 330 åskådare.

Pedersöre teater erhöll 2010 Pedersöre kommuns kulturpris ”Pedersöreklockan” med motiveringen:

”För en ambitiös och engagerande sommarverksamhet. Föreningen har lyckats med bedriften att få folk att engagera sig helhjärtat i teaterverksamheten, både de som står på scenen och de som jobbar bakom. Pedersöre Teater har gått från en liten teaterförening till ett etablerat sommarnöje som på ett mycket positivt sätt marknadsför kommunen utåt. Tack vare Pedersöre Teaters arbete kan kommunen stoltsera med en egen teater som mycket väl platsar på den finlandssvenska sommarteaterkartan.”